Experiència de clients
amb BUSINESS CENTRAL

Més encara en els temps actuals, l’accés a la informació de manera fàcil, àgil i analítica és vital per a la ràpida presa de decisió. Gràcies a Microsoft Dynamics NAV som més eficaços i eficients en la gestió de la nostra informació i som capaços d’adaptar-nos a nous canvis de manera més dinàmica a curt termini.

Jesús-Eloy Menendez
Director gestió financera
EUROGERM-IBERIA S.L.U

El canvi a la versió Business Central ens ha suposat una gran millora en els processos administratius, gràcies al fet que hem pogut automatitzar i integrar procediments que ens estan facilitant molt el dia a dia de la nostra empresa.

Montse Tamayo
Departament Administració
RECICLATGES TAMAYO S.L

Navision ha suposat un canvi important a nivell administratiu a la nostra empresa. No només és de gran utilitat en el maneig de la part comptable, sinó que permet fer un seguiment exhaustiu dels diferents projectes que gestionem dins d’Al Kamel Systems. És un programa fàcil i intuïtiu que disposa de totes les eines necessàries per al control de la part comptable i operativa de qualsevol empresa.

Pilar Espinar
Departament administració
AL KAMEL SYSTEMS S.L.

Experiència de clients
amb GREEN BC

Gràcies al mòdul GreenBC gestionem automàticament tota la documentació mediambiental, tant les tarifes com els serveis d’entrada/sortida, són molt àgils de processar i podem exportar a Excel qualsevol llistat que necessitem. A nivell comptable, estem encantats amb la rapidesa en la facturació i el procés automàtic pel qual s’envien les factures al SII

Laura Julién
Direcció administració
FRANCISCO ALBERICH S.A

La nova integració del mòdul GREEN BC ha portat una millora en tots els processos de l’empresa, especialment en la gestió documental i d’informació, suposant alhora també un estalvi de temps i de paper.

Marc Domínguez
Departament d’administració
RECUPERACIONS MARCEL NAVARRO I FILLS S.L